ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRESłownik pojęć
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


POJĘCIA POLSKIE
# A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
sądownie ogłoszona upadłość; częściowa lub całkowita niewypłacalność lub zawieszenie wypłat na rzecz wierzycieli.

wartość różnicy pomiędzy kursem instrumentu bazowego a kursem kontraktu terminowego opiewającego na ten instrument bazowy.

spadek kursów papierów wartościowych lub cen towarów notowanych na giełdzie,

stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu ciągłości (i...

zabezpieczenie instalacji przed skutkami zwarć oraz przeciążeniami - ponowne użycie wymaga zmiany wkładki topikowej o takim samym prądzie znamionowym.

projektowany element wspierania przez Państwo efektywności energetycznej. Certyfikaty mają być wydawane za zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie sprawności wytwarzania energii, ograniczanie strat w...

w celu minimalizacji ryzyka Izba Rozrachunkowa dokonuje bieżących rozrachunków, w wyniku których wyliczana jest wartość środków, które muszą być wniesione do Izby Rozrachunkowej, dla pozycji otwartych, dla...

bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy jest dokumentem zawierającym planowane stany bloków i układów regulacji oraz wielkości obciążeń 15 - minutowych dla poszczególnych JWCD. Sporządzany jest na podstawie planu...

działalność gospodarcza wykonywana przez operatora systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego w ramach świadczonych usług przesyłania lub dystrybucji, polegającą na równoważeniu zapotrzebowania na energię...

ETBE produkowany na podstawie bioetanolu. Procent objętości bio-ETBE, który jest liczony jako biopaliwo wynosi 47%

paliwo produkowane na bazie biometanolu. Procent objętości bio - MTBE, który jest liczony jako biopaliwo wynosi 36 %

ester metylowy produkowany z oleju roślinnego lub zwierzęcego o jakości oleju napędowego, do użycia jako biopaliwo

etanol produkowany z biomasy i/lub ulegającej biodegradacji części odpadów, do użycia jako biopaliwo.

ester lub bioetanol, w tym bioetanol zawarty w eterze etylo-tert-butylowym lub eterze etylo-tert-amylowym oraz estry stanowiące samoistne paliwa silnikowe

ulegająca biodegragacji część produktów, odpadów lub pozostałości z rolnictwa (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych działów przemysłu, a także ulegająca biodegragacji...

wszelkie substancje organiczne pochodzenia roœlinnego lub zwierzęcego, w tym przetworzone przez człowieka, które majš zastosowanie do pozyskania z nich energii. Biomasa stanowi magazyn energii słonecznej,...

metanol produkowany z biomasy, do użycia jako biopaliwo

płynne lub gazowe paliwo dla transportu, produkowane z biomasy

estry stanowiące samoistne paliwa silnikowe, benzyny silnikowe zawierające w swoim składzie powyżej 5% bioetanolu oraz powyżej 15% eterów, o których mowa w definicji "biokomponentów", oleje...

patrz "makler".

miara energii cieplnej; w przybliżeniu jeden milion Btu (MMBtu) to energia cieplna zawarta w jednym tysiącu stóp sześciennych gazu ziemnego; 1 MWh energii elektrycznej jest równoważna 3,412 MMBtu.


ŹRÓDŁA

Przy tworzeniu słownika korzystaliśmy z:

  • Słowniczka rynku energii elektrycznej, którego współtwórcą był Pan: Jan Buczkowski - Prezes Giełdy Energii SA
  • Słownika regulacji i regulatora (www.ure.gov.pl)
  • Słownika energetycznego na stronie ZE Gorzów S.A.cire
©2002-2019
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE