ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRESłownik pojęć
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:



PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


POJĘCIA POLSKIE
# A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
są to dane, które składają tylko te jednostki wytwórcze, dla których od czasu złożenia oferty pierwotnej zaszły zmiany w zdolnościach wytwórczych. Dane korygujące dotyczą: jednostek wytwórczych...

dane pozyskiwane w procesie operatywnego planowania technicznego i podczas prowadzenia ruchu systemu. Dane operatywne zmieniają dane stałe na pewien zaplanowany okres, np. na czas remontu sieci, remontu...

bieżący rynek dnia następnego, na którym istnieje możliwość zawierania fizycznych transakcji sprzedaży energii elektrycznej na poszczególne godziny następnej doby.

zjawisko przeciwstawne do inflacji, polegające na obniżaniu się ogólnego poziomu cen dóbr i usług, a także produkcji i zatrudnienia w wyniku ograniczenia dopływu pieniądza do gospodarki.

wyznaczana dla każdej jednostki grafikowej na podstawie transakcji handlowych zgłoszonych i przyjętych do realizacji w danej dobie.

wnoszony jest przez Uczestników Rozliczających do Izby Rozrachunkowej, w formie pieniężnej, w formie gwarancji bankowych lub w papierach wartościowych akceptowanych przez Izbę Rozrachunkową, celem pokrycia...

służy zabezpieczeniu otwartych pozycji zarejestrowanych na kontach indywidualnych przyporządkowanych Uczestnikowi Rozliczającemu. Wnoszony jest przez klientów do podmiotów prowadzących rachunki praw...

patrz "instrument pochodny".

pozycja nabywcy kontraktu terminowego.

okres od godziny 0:00 do godziny 24:00 każdego dnia, w którym następuje fizyczna realizacja umów sprzedaży energii elektrycznej.

wszelkie wpływy, zarówno w formie pieniężnej, jak i w naturze; jakie dana jednostka gospodarująca (osoba fizyczna, przedsiębiorstwo, państwo) otrzymuje w pewnym okresie.

okresy w ciągu dnia kiedy konsumpcja energii jest najniższa; typowo noce i weekendy.

indeks giełdowy będący średnią cen akcji trzydziestu największych spółek przemysłowych w USA.

DSM - zarządzanie lub sterowanie popytem jest to identyfikowanie, ocena i wykorzystanie źródeł (zasobów) po stronie popytu na energię elektryczną przez jej końcowych użytkowników. DSM jest jednym z...

dokument wiążący państwa Unii Europejskiej w zakresie tworzenia wewnętrznych rynków energii elektrycznej według jednolitych zasad.

różnica między ceną nominalną a ceną emisyjną obligacji (najczęściej zerokuponowych).

obliczanie dzisiejszej wartości przyszłej sumy pieniężnej .

moduł rejestracji wykonania planu operatywnego w zakresie: pozyskiwania danych o wykonanych zdarzeniach ruchowych, o awaryjnych odstawieniach jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych, o awaryjnych...

transport energii sieciami dystrybucyjnymi wysokiego (110 kV), średniego (15 kV) i niskiego (400V) napięcia w celu dostarczenia jej odbiorcom. Dystrybucją zajmują się zakłady energetyczne. Obecnie jest ich w...

przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej

- przypadająca na każdą akcję i przeznaczona do podziału część zysku spółki.

całokształt różnorodnych działań ekonomicznych, technicznych i organizacyjnych, zmierzających do istotnego obniżenia energochłonności we wszystkich sektorach gospodarki, (a tym samym poprawie produktywności...

obliczany jest po zakończeniu każdej sesji giełdowej oprócz dnia wygaśnięcia kontraktu.

ostatni dzień obrotu miesięcznym kontraktem terminowym finansowym.

ostatni dzień obrotu tygodniowym kontraktem terminowym.

stosunek wartości kontraktu do gotówki zablokowanej na koncie; dźwignia finansowa polega na użyciu jedynie części własnego kapitału do kontroli kontraktu o większej wartości i jest wyrażana liczbowo.

Dźwignia operacyjna jest to miara kosztów stałych w ogólnej strukturze kosztów przedsiębiorstwa. Jej działanie jest tym silniejsze im większy jest udział kosztów stałych w stosunku do kosztów zmiennych. W...


ŹRÓDŁA

Przy tworzeniu słownika korzystaliśmy z:

  • Słowniczka rynku energii elektrycznej, którego współtwórcą był Pan: Jan Buczkowski - Prezes Giełdy Energii SA
  • Słownika regulacji i regulatora (www.ure.gov.pl)
  • Słownika energetycznego na stronie ZE Gorzów S.A.



cire
©2002-2019
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE