ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRESłownik pojęć
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


POJĘCIA POLSKIE
# A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
internetowy system udostępniania informacji rynkowych w stanach USA, rozwijany pod nadzorem FERC.

papier wartościowy przynoszący posiadaczowi okresowy, zazwyczaj z góry określony dochód.

forma obligacji, która nie przynosi właścicielowi bieżącego dochodu, ale jest sprzedawana z dużym dyskontem.

działalność gospodarcza prowadzona przez sprzedawcę prądu lub gazu, polegająca na ich kupowaniu, a następnie odsprzedawaniu klientom, czyli odbiorcom.

każdy, kto otrzymuje lub pobiera energię elektryczną na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym

odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej wyłącznie w celu ich zużycia w gospodarstwie domowym

odbiorca kupujący energię elektryczną na własne potrzeby.

osoba fizyczna lub prawna prowadząca zakup lub sprzedaż energii elektrycznej i nie prowadząca działalności w zakresie przesyłania, wytwarzania lub dystrybucji tej energii w ramach lub poza systemem...

odbiorca dokonujący zakupu energii na własny użytek

osoba fizyczna bądź przedsiębiorstwo mające prawo do swobodnego wyboru dostawcy energii. W Polsce odbiorcami uprawnionymi są wszyscy poza gospodarstwami domowymi (czyli firmy i instytucje). Jest ich ponad...

źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię słoneczną występującą w rozmaitych postaciach, w szczególności promieniowania słonecznego, energii wiatru, czy biomasy, a także energię kinetyczną...

oferta składana przez określonego uczestnika rynku bilansującego operatorowi systemu przesyłowego zawierająca zdefiniowane dane handlowe i techniczne.

cena, po której można sprzedać towar na rynku.

cena, po której można kupić towar na rynku.

brytyjski urząd regulacji elektroenergetyki.

brytyjski urząd regulacji energetyki, powstał z przekształcenia OFFER.

podstawowymi elementami ogniw fotoelektrycznych (PV) są specjalne półprzewodniki, które pod wpływem światła słonecznego wytwarzają prąd elektryczny (stały). Do tego celu najczęściej wykorzystywany jest krzem...

maksymalne dopuszczalne lub minimalnie niezbędne wytwarzanie mocy w danym węźle lub w danym obszarze, lub maksymalny dopuszczalny przesył mocy przez dany przekrój sieciowy, w tym dla wymiany z zagranicą z...

okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami wskazań układu pomiarowego-rozliczeniowego.

Oligopol oznacza opanowanie rynku przez kilka wielkich, (w przypadku dwóch to duopol), niezależnych od siebie przedsiębiorstw, które "zagarniają" rynek i kontrolują cenę. Mniejsze firmy, chcąc...

opcja, którą można wykorzystać w dowolnym dniu od momentu nabycia do terminu wygaśnięcia.

opcja, której wypłata zależy od średniej ceny instrumentu bazowego w okresie ważności opcji.

opcja, której wypłata zależy od tego czy cena instrumentu bazowego osiągnie określony poziom.

opcja, którą można wykorzystać tylko w dniu wygaśnięcia.

instrument, który daje prawo do kupna instrumentu podstawowego po określonej cenie, w określonym miejscu i czasie.

kontrakt warunkowy dający nabywcy prawo do kupna (opcja kupna) lub sprzedaży (opcja sprzedaży) ustalonej ilości energii po wcześniej ustalonej cenie w określonym terminie oraz miejscu.

instrument, który daje prawo do sprzedaży instrumentu podstawowego po określonej cenie, w określonym miejscu i czasie.

podmiot, który jest dysponentem handlowym i technicznym jednostek grafikowych wytwórczych i odbiorczych, dysponuje, na zasadzie wyłączności, zdolnościami wytwórczymi grafikowych jednostek wytwórczych lub...

podmiot, który jest dysponentem jednostek grafikowych przedsiębiorstwa obrotu, dysponuje energią elektryczną wprowadzaną lub odbieraną poprzez jednostki grafikowe i jest odpowiedzialny za tworzenie...

jest to wyznaczony przez Prezesa URE podmiot pełniący podobne obowiązki co operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego, w odniesieniu do systemu dystrybucyjnego, na obszarze wskazanym przez Prezesa...

przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej za pomocą sieci przesyłowej na obszarze całego kraju, prowadzące ruch sieci przesyłowej oraz koordynujące...

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesyłowym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo...

jest to wyznaczony przez Prezesa URE podmiot, odpowiedzialny za ruch sieciowy w systemie przesyłowym gazowym, bieżące i długofalowe bezpieczeństwo funkcjonowania systemu, eksploatację, konserwację i remonty...

przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej za pomocą sieci rozdzielczej na określonym obszarze kraju.

Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na przesyłanie i dystrybucję paliw gazowych albo energii elektrycznej, odpowiedzialne za funkcjonowanie sieci rozdzielczej na obszarze kraju określonym w...

opłata przesyłowa obejmuje koszty przesłania energii elektrycznej z elektrowni do odbiorcy. Opłata ta zawiera składnik stały i składnik zmienny. Składnik zmienny zależy od ilości zużytej energii, wiadomo...

obliczany jest w dniu wygaśnięcia kontraktu

Oszczędności skali (ang. economies of scale) - efekt skali, odnosi się do zjawiska polegającego na tym, że przeciętny koszt na jednostkę produkcji zmniejsza się wraz ze wzrostem skali czy wielkości produkcji...

rynek indywidualnych kontraktów dwustronnych (pozagiełdowych).

sprzedaż (zbycie, wystawienie) kontraktu.


ŹRÓDŁA

Przy tworzeniu słownika korzystaliśmy z:

  • Słowniczka rynku energii elektrycznej, którego współtwórcą był Pan: Jan Buczkowski - Prezes Giełdy Energii SA
  • Słownika regulacji i regulatora (www.ure.gov.pl)
  • Słownika energetycznego na stronie ZE Gorzów S.A.cire
©2002-2019
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE