ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRESłownik pojęć
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


POJĘCIA POLSKIE
# A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
benzyny silnikowe stosowane w pojazdach wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym, zawierające w swoim składzie do 5% bioetanolu oraz do 15% eterów, o których mowa w definicji "biokomponentów",...

prognozuje się, że w najbliższej przyszłości wodór będzie liczącym się i powszechnie stosowanym ekologicznym paliwem. Będzie wykorzystywany do zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i jako napęd pojazdów...

obszar nastawienia zmian mocy w jednostkach wytwórczych w ramach regulacji wtórnej, przy których regulator wtórny może interweniować automatycznie w obu kierunkach od aktualnego punktu pracy.

inwentaryzacja zasobów technicznych wraz z ich opisem

rozwiązanie w zakresie cenotwórstwa w stosunku do ofert składanych na aukcji, które zakłada płatność zgodnie z przedłożoną ceną ofertową, w odróżnieniu do np. jednolitych cen marginalnych.

każdy kto przetwarza surowce rolnicze lub produkty uboczne i odpady na surowy spirytus rolniczy lub surowy olej rzepakowy

1J = 1 W x s 1 W = 1 J/s 1 MW = 1 MJ/s 1 kWh = 3.600 kJ 1 MWh = 3,6 GJ 1 cal = 4,1868 J 1J = 0,2389 cal 1 toe = 41.868 kJ 1 tpu = 29.308 kJ 1 kcal/kg = 4,1868 kJ/kg

okres handlowy na rynku energii elektrycznej, równy jednej godzinie.

urządzenia służące do połączenia systemów elektroenergetycznych.

Pompa cieplna - urządzenie służące do zwiększania poziomu energetycznego energii cieplnej. Zasada jej działania odpowiada odwróconemu obiegowi Carnota: ciepło o niższej temperaturze, dzięki włożonej pracy...

system rynkowy w którym cena energi jest ustalana w oparciu o cały wolumen wprodukowanej energii elektrycznej. Najczęściej system "pool" jest związany z obligatoryjnym oferowaniemi całej...

oznacza zakup energii elektrycznej przez uprawnionego odbiorcę u innego dostawcy niż przedsiębiorstwo sieciowe, do którego jest fizycznie podłączony.

pozycja długa w momencie wygaśnięcia kontraktu.

pozycja krótka w momencie wygaśnięcia kontraktu.

pozycja krótka w tym samym kontrakcie

pozycja długa w tym samym kontrakcie

zajęta przez gracza na danym kontrakcie terminowym pozycja długa lub pozycja krótka.

pozycjš przeciwstawnš do pozycji długiej jest pozycja krótka, zaœ do pozycji krótkiej – pozycja długa (patrz również: pozycja odwrotna do pozycji długiej oraz pozycja odwrotna do pozycji krótkiej).

praca jednostki wytwórczej z obciążeniem powyżej mocy osiągalnej.

praca jednostki wytwórczej z obciążeniem poniżej mocy minimalnej eksploatacyjnej .

Podstawowy akt prawny regulujący stosunki na polskim rynku energii elektrycznej, charakteryzujący również podstawowe prawa i obowiązki uczestników tego rynku, w tym klientów indywidualnych zakładów...

prąd elektryczny płynący przez przewodnik zawsze w tym samym kierunku

prąd przepływający przez przewód tam i z powrotem, zwykle pięćdziesiąt razy na sekundę, czyli z częstotliwością określoną jako 50 herców (50 Hz).

generator elektryczny, w którym następuje przemiana energii mechanicznej na energię elektryczną. Wśród głównych elementów prądnicy można wymienić stojan (część nieruchoma, związana z podłożem) oraz wirnik...

cena, którą kupujący płaci, a sprzedający otrzymuje za opcje.

ustalanie pozycji kontraktowej podmiotów przyłączonych do sieci przesyłowej; przetarg na usługi bilansujące; prowadzenie rozliczeń pomiędzy podmiotami na podstawie zadeklarowanych pozycji kontraktowych i...

przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z 19 listopada 1999r. - Prawo działalności gospodarczej posiadający koncesję na wytwarzanie lub obrót paliwami ciekłymi, wydaną na podstawie przepisów ustawy z 10 kwietnia...

melasa, odpady przemysłu spożywczego lub gastronomii zawierające węglowodany, tłuszcze roślinne albo zwierzęce oraz tłuszcze pochodzące z procesów utylizacji zwierząt lub procesów oczyszczania ścieków...

kontaminacja angielskich słów professional - profesjonalista lub producer - producent z consumer - konsument. Termin ten został wprowadzony w 1980 przez Alvina Tofflera, pisarza i futurystę. Prosument to...

przedsiębiorstwa energetyczne odpowiedzialne za funkcjonowanie sieci rozdzielczych oraz kupujące energię w ilości równej różnicy energii wpływającej do sieci rozdzielczej i energii pobranej przez odbiorców....

każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i handlu energią.

przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wyłącznie obrotem energią

przedsiębiorstwo energetyczne odpowiedzialne za funkcjonowanie sieci przesyłowej i koordynowanie pracy całego systemu elektroenergetycznego oraz kupujące energię w ilości niezbędnej do zamknięcia bilansu...

przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo lub poziomo.

przedsiębiorstwo realizujące dwa lub więcej rodzaje działalności w zakresie wytwarzania, przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej.

przedsiębiorstwo realizujące co najmniej jedną działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, z przeznaczeniem do sprzedaży lub jej przesyłu albo dystrybucji oraz inne działalności nie związane z...

Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zużycia energii w budynkach mieszkalnych i budynkach służących do wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych na potrzeby...

urządzenie, które pozwala na ograniczenie mocy przyłączeniowej; jego działanie polega na tym, że w czasie uruchomienia się jednego z urządzeń o poborze dużej mocy (np. przepływowego podgrzewacza wody),...

Przemiana energetyczna - jest to proces technologiczny, w którym jedna postać energii (na ogół nośniki energii pierwotnej) zmienia się na inną, pochodną postać energii.

transport energii elektrycznej siecią przesyłową wysokiego napięcia (220 i 400 kV) od wytwórców do dystrybutorów. W Polsce sieć przesyłowa należy do Polskich Sieci Elektroenergetycznych, a zarządza nią...

transport energii elektrycznej sieciami przesyłowymi w celu ich dostarczania do sieci dystrybucyjnych lub odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci przesyłowych

jest to przewód będący pod napięciem, przez który płynie prąd. Oznaczony jest literą L i cyframi od 1 do 3, np.: L1, L2, L3

jest to przewód, przewodzący prąd w kierunku przeciwnym do przewodów fazowych.

przewód nie przewodzący prądu - oznaczony literami PE.

Przyłącze jest to odcinek sieci energetycznej służący do połączenia instalacji elektrycznej odbiorcy z siecią energetyczną.

Umożliwienie odbiorcy dostępu do sieci elektroenergetycznej, poprzedzone zawarciem umowy przyłączeniowej. Przyłączenie odbiorców indywidualnych następuje na podstawie wypełnionego przez nich wniosku o...


ŹRÓDŁA

Przy tworzeniu słownika korzystaliśmy z:

  • Słowniczka rynku energii elektrycznej, którego współtwórcą był Pan: Jan Buczkowski - Prezes Giełdy Energii SA
  • Słownika regulacji i regulatora (www.ure.gov.pl)
  • Słownika energetycznego na stronie ZE Gorzów S.A.cire
©2002-2019
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE