ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRESłownik pojęć
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


POJĘCIA POLSKIE
# A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania lub dystrybucji energii, należące do przedsiębiorstwa energetycznego

sieci służące do przesyłu energii elektrycznej o napięciu wyższym niż 110 kV (220 kV i 400 kV).

sieci służące do przesyłu energii elektrycznej o napięciu nie wyższym niż 110 kV.

sieć elektroenergetyczna wysokich, średnich i niskich napięć, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu dystrybucyjnego

sieć służąca do przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej, o napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV.

Siła rynkowa (ang. market power), oznacza możliwość podniesienia i utrzymania cen ponad poziom cen utrzymujących się w warunkach konkurencji. Wykorzystywanie siły rynkowej prowadzi do ograniczenia poziomu...

wyznaczana dla każdej jednostki grafikowej w trakcie planowania pracy systemu elektroenergetycznego określa wielkość energii przyjętą w operatywnym planie pracy systemu elektroenergetycznego.

stan gospodarki, w którym załamaniu się procesów gospodarczych, wyrażającemu się spadkiem produkcji i dochodu narodowego w ujęciu bezwzględnym (kryzys), towarzyszy szybki wzrost bezrobocia i wysoki (rosnący)...

spółka, której podstawą działalności jest kapitał wniesiony przez wspólników w formie udziałów (akcji).

przedsiębiorstwo odpowiedzialne za funkcjonowanie sieci rozdzielczych oraz kupujące energię w ilości równej różnicy energii wpływającej do sieci i energii pobranej przez odbiorców.

Sprawność przemiany energetycznej brutto - jest to stosunek całkowitej ilości energii uzyskanej z przemiany (produkcja brutto) do energii zawartej we wsadzie i energii zużytej na potrzeby energetyczne...

Sprawność przemiany energetycznej netto - jest to stosunek całkowitej ilości energii uzyskanej z przemiany, pomniejszonej o zużycie energii na wsad z produkcji własnej oraz o zużycie na potrzeby energetyczne...

różnica między ceną kupna i sprzedaży; równoczesny zakup i sprzedaż kontraktu terminowego na ten sam towar czy instrument finansowy z dostawą w różnych miesiącach lub na różnych, ale powiązanych rynkach.

koncesjonowane przedsiębiorstwo energetyczne, które sprzedaje gaz lub energię elektryczną odbiorcy.

- przedsiębiorstwo zobowiązane do świadczenia usług kompleksowych odbiorcom końcowym nie korzystającym z prawa wyboru sprzedawcy. Możliwość wyznaczania sprzedawców z urzędu dla odbiorców energii elektrycznej...

bezpośrednia sprzedaż energii przez podmiot zajmujący się jej wytwarzaniem lub odsprzedaż energii przez podmiot zajmujący się jej obrotem

stan gospodarki charakteryzujący się jednocześnie wysokim poziomem inflacji, wysokim bezrobociem i stagnacją gospodarczą. Miernikiem opisującym ten stan jest stopa stagflacji, zwana też stopą ubóstwa,...

warunki pracy systemu elektroenergetycznego, w którym wartości parametrów system zachowane są w dopuszczalnych przedziałach określonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Systemu Przesyłowego.

warunki pracy, w których istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia: niestabilności systemu, podziału sieci przesyłowej lub ograniczenia dostaw energii elektrycznej do odbiorców.

procentowy wskaźnik określający stosunek sumy płaconej za użytkowanie pożyczonych środków pieniężnych do wielkości tych środków.

procentowy wskaźnik określający stosunek przyszłej wartości kontraktu/inwestycji do teraźniejszej.

Stopień całkowitej dźwigni - jest to procentowa zmiana wyniku finansowego netto na jedną akcję powodowana przez procentową zmianę wielkości sprzedaży. Wskaźnik ten pokazuje zarówno rezultaty dźwigni...

ogólnie koszty transformacji (urynkowienia) sektorów energetyki, które mogą obejmować zarówno koszty historyczne poniesione przez przedsiębiorstwa energetyczne przed liberalizacją i niemożliwe do odzyskania...

stosowana na rynku terminowym w celu ograniczenia ryzyka na rynku natychmiastowym; może obejmować różne kombinacje kontraktów terminowych w zależności od profilu ryzyka i posiadanych zasobów.

to formy (modele) rynków pojedynczych produktów lub pokrewnych ich grup, które kształtują się w Wyniku walki konkurencyjnej lub umowy producentów. Można wyróżnić pięć podstawowych kategorii struktur...

element gniazda wtyczkowego lub innego urządzenia elektrycznego, służący do podłączenia przewodu ochronnego

pokrywanie kosztów dotyczących jednego rodzaju prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności gospodarczej lub jednej z grup taryfowych odbiorców usług, przychodami pochodzącymi z innego rodzaju prowadzonej...

rzepak, ziarna zbóż, kukurydzy, ziemniaki, buraki cukrowe lub ich części uprawiane i zbierane na użytkach rolnych, zawierające tłuszcze lub węglowodany przeznaczone do produkcji biokomponentów.

umowa pomiędzy co najmniej dwiema stronami regulująca okresowe przepływy strumieni pieniężnych według wcześniej określonych zasad. W umowie strony ustalają takie elementy jak waluta lub waluty płatności,...

obecnie najbardziej znany indeks cenowy na europejskim rynku energii elektrycznej; tworzony w oparciu o dane transakcyjne uzyskiwane od spółek energetycznych sprzedajšcych i kupujšcych energię na...

sieci wraz z przyłączonymi do nich instalacjami do wytwarzania lub pobierania energii elektrycznej, współpracujące na zasadach określonych w odrębnych przepisach, zdolne do trwałego utrzymywania określonych...

system umożliwiający komunikację pomiędzy służbami ruchowymi oraz bezpośrednie przekazywanie do służb ruchowych wytwórców przez służby ruchowe operatora systemu przesyłowego planów obciążeń jednostek...

okresy w ciągu dnia kiedy konsumpcja energii jest najwyższa.


ŹRÓDŁA

Przy tworzeniu słownika korzystaliśmy z:

  • Słowniczka rynku energii elektrycznej, którego współtwórcą był Pan: Jan Buczkowski - Prezes Giełdy Energii SA
  • Słownika regulacji i regulatora (www.ure.gov.pl)
  • Słownika energetycznego na stronie ZE Gorzów S.A.cire
©2002-2019
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE