ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRESłownik pojęć
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


POJĘCIA POLSKIE
# A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
uporządkowane zestawienie zleceń kupna i sprzedaży.

stosunek energii biernej do energii czynnej pobranej przez odbiorcę w danym okresie rozliczeniowym.

"Taryfa dla energii elektrycznej" jest to wydawane co roku zestawienie zawierające aktualne ceny na towary i usługi oferowane przez Zakład Energetyczny. "Taryfą" nazywa się często...

zakup energii przez odbiorcę bezpośrednio w przedsiębiorstwie sieciowym, do którego jest on fizycznie podłączony; przedsiębiorstwo sieciowe ma obowiązek zawarcia umowy na sprzedaż energii elektrycznej z...

inicjatywa Unii Europejskiej rozwoju energetycznych sieci przesyłowych, która ma wspierać budowę europejskich rynków energii.

okres, w którym dany kontrakt terminowy jest przedmiotem notowania na rynku giełdowym.

moment, po którym kontrakt ( terminowy) traci ważność.

okres następujący bezpośrednio po terminie notowania, w którym następuje ostateczne rozliczenie (wykonanie) zawartego kontraktu. W przypadku kontraktów terminowych finansowych termin wykonania trwa jeden...

okres, po którym kredytobiorca ma spłacić dług i zwrócić wartość nominalną obligacji; waha się on od miesiąca do 30 lat.

Tona oleju ekwiwalentnego (toe) - jest to równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg. Jest to jednostka stosowana w bilansach międzynarodowych.

Tona paliwa umownego (tpu) - jest to równoważnik jednej tony węgla kamiennego o wartości opałowej równej 7.000 kcal/kg. Jest to jednostka stosowana w bilansach międzynarodowych.

TPA (Third Part Access) jest koncepcją, której historia sięga lat siedemdziesiątych, i która została sformułowana z myślą o potrzebie wdrożenia konkurencji do takich sieciowych sektorów infrastrukturalnych...

Traktat Karty Energetycznej - podpisany w Lizbonie 17 grudnia 1994 r. jest podsumowaniem dyskusji wokół Europejskiej Karty Energetycznej oraz rozwinięciem jej deklaracji politycznych. Traktat jest...

urządzenie służące do podnoszenia lub obniżania napięcia prądu elektrycznego. Podwyższanie napięcia powoduje zmniejszenie natężenia prądu elektrycznego i odwrotnie.

urządzenie statyczne, służące do przetwarzania energii elektrycznej na zasadzie indukcji elektromagnetycznej, w którym uzyskuje się zmianę wartości napięcia i prądu przy stałej wartości częstotliwości....

ogólny kierunek rynku; tendencja zmian kursów walorów na giełdzie.

jednoczesna produkcja energii elektrycznej, ciepła i chłodu.

Trust - organizacja biznesowa, która powstaje w wyniku przekazania kontroli nad przedsiębiorstwami przez właścicieli akcji/udziałów tych przedsiębiorstw - powiernikowi (ang. trustee) lub grupie powierników w...

silnik przepływowy wykorzystujący bezpośrednio energię kinetyczną lub potencjalną przepływającego czynnika roboczego do nadania ruchu obrotowego wirnikowi. Elementami wirnika oddziałującymi z czynnikiem...

silnik, w którym następuje zamiana energii cieplnej pary wodnej (wytworzonej w kotle parowym lub wytwornicy pary) na energię kinetyczną (głównie w wieńcu kierowniczym turbiny), gdzie w wieńcu wirnikowym...


ŹRÓDŁA

Przy tworzeniu słownika korzystaliśmy z:

  • Słowniczka rynku energii elektrycznej, którego współtwórcą był Pan: Jan Buczkowski - Prezes Giełdy Energii SA
  • Słownika regulacji i regulatora (www.ure.gov.pl)
  • Słownika energetycznego na stronie ZE Gorzów S.A.cire
©2002-2019
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE