ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRESłownik pojęć
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


POJĘCIA POLSKIE
# A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
Union pour la Coordination (de la Production et) du Transport de'Electricite).

podmiot odpowiedzialny za rozliczanie wobec Izby Rozrachunkowej transakcji zawartych na giełdzie.

podmiot, który posiada zawartą z operatorem systemu przesyłowego umowę przesyłową i poprzez będące w jego dyspozycji jednostki grafikowe może dokonywać wymiany energii elektrycznej na rynku energii.

Układ pomiarowo - rozliczeniowy, a więc liczniki i połączone z nimi urządzenia pomiarowe, służy do przeprowadzania pomiarów zużycia gazu lub energii u odbiorców

liczniki i inne urządzenia pomiarowe lub rozliczeniowo-pomiarowe, a także układy połączeń między nimi służące bezpośrednio lub pośrednio do pomiaru i rozliczeń.

regeneracja jest jednym ze sposobów karnotyzacji obiegu Clausiusa-Rankine’a stanowiącego klasyczny obieg porównawczy stosowany przy ocenie rzeczywistych obiegów siłowni parowej. Idea realizowana jest w ten...

Umowa o przyłączenie jest to umową cywilno-prawną zawieraną pomiędzy ZE a podmiotem przyłączanym do sieci. Reguluje ona prawa i obowiązki stron w procesie przyłączania i stanowi podstawę do rozpoczęcia...

Umowa cywilno-prawna zawierana pomiędzy ZE, a podmiotem przyłączanym do sieci. Zawiera ona postanowienia dotyczące: ilości przesyłanych paliw gazowych, energii elektrycznej albo ciepła oraz miejsca ich...

Umowa cywilno-prawna zawierana pomiędzy sprzedawcą (Zakładem Energetycznym, Przedsiębiorstwem obrotu energią), a odbiorcą energii, na postawie której odbywa się sprzedaż energii elektrycznej. Umowa...

UNIPEDE (International Union of Producers & Distributors of Electrical Energy) - Międzynarodowa Unia Producentów i Dystrybutorów Energii Elektrycznej - została utworzona w 1925 r., jako organizacja...

są to uprawy, których produkt przeznaczony jest głównie do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, a także paliwa ciekłego lub gazowego. Biomasa pochodząca z takich upraw, zaliczana jest do odnawialnych...

Urząd Regulacji Energetyki - Centralny Urząd Administracji Państwowej, przy pomocy którego swoje zadania wykonuje Prezes Urzędu, powoływany na 5 - letnią kadencję przez Premiera. Prezes URE reguluje...

usługa świadczona na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy przesyłowej albo umowy sprzedaży, umowy przesyłowej i umowy magazynowania paliw lub energii. Korzystanie z tej usługi...

usługi świadczone przez dostawców i odbiorców energii elektrycznej przyłączonych do sieci przesyłowej; mogą mieć formę zwiększenia wielkości dostawy przez dostawcę lub obniżenia wielkości odbioru przez...

usługi świadczone przez uczestników rynku energii elektrycznej, wykorzystywane przez operatora systemu przesyłowego do bieżącego bilansowania systemu.

polegają na przesyłaniu energii zakupionej przez odbiorcę u dostawcy; są świadczone przez przedsiębiorstwo przesyłowe i spółki dystrybucyjne.

usługi świadczone przedsiębiorstwom sieciowym przez przedsiębiorstwa wytwórcze i inne podmioty, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu przesyłowego lub rozdzielczego, zapewniające zachowanie...


ŹRÓDŁA

Przy tworzeniu słownika korzystaliśmy z:

  • Słowniczka rynku energii elektrycznej, którego współtwórcą był Pan: Jan Buczkowski - Prezes Giełdy Energii SA
  • Słownika regulacji i regulatora (www.ure.gov.pl)
  • Słownika energetycznego na stronie ZE Gorzów S.A.cire
©2002-2019
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE