ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRESłownik pojęć
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


POJĘCIA POLSKIE
# A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
kurs kontraktu lub kurs rozliczeniowy pomnożony przez liczbę godzin w terminie wykonania kontraktu.

strata, która z zadanym prawdopodobieństwem nie zostanie przekroczona w określonym czasie.

ciepło spalania zmniejszone o ciepło parowania wody powstałej z paliwa podczas jego spalania.

oznaczają parametry techniczne i ograniczenia eksploatacyjne jednostek wytwórczych ustalone w umowie o świadczenie regulacyjnych usług systemowych

jednostka mocy (W).

WEC (The World Energy Council) - Światowa Rada Energii - założona w 1924 r. z siedzibą w Londynie, jest główną międzynarodową, multienergetyczną organizacją o charakterze nie rządowym i nie komercyjnym....

linia przedlicznikowa, łącząca instalację odbiorczą ze złączem.

zobowiązany jest do zapewnienia równego dostępu korzystania z sieci i usług systemowych; ponosi on odpowiedzialność za utrzymanie obiektów.

jednostka napięcia elektrycznego (V).

wielkość obrotu; liczba transakcji na rynku w określonym czasie.

Łączna ilość (np energii lub papierów wartościowych), która zmieniła właściciela

Wskaźniki płynności - dostarczają informacji o zdolności przedsiębiorstwa do wywią-zywania się z bieżących (krótkoterminowych) zobowiązań, tzn. zobowiązań płatnych w ciągu 1 roku. Regulowanie zobowiązań...

dostarczają informacji o zyskowności przedsiębiorstwa. Do podstawowych wskaźników rentowności zalicza się: wskaźnik rentowności sprzedaży (return on sales - ROS), zwany również rentownością netto -...

Wskaźniki wspomagania finansowego - informują o zdolności przedsiębiorstwa do wywiązywania się z całkowitego zadłużenia, tzn. zarówno ze zobowiązań krótkoterminowych, jak i długoterminowych. Wskaźniki te...

potoczne określenie wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła w oparciu o proces wspólnego, jednoczesnego, przeprowadzanego w jednym urządzeniu spalania biomasy lub biogazu z innymi paliwami. Część energii...

jest to wyłącznik samoczynnie wyłączający prąd, gdy jego wartość przekroczy wielkość zadaną.

jest to aparat chroniący przed porażeniem elektrycznym, którego zadaniem jest wyłączenie prądu w momencie, gdy nastąpi różnica natężenia prądu wpływającego i wypływającego z instalacji.

dowolna osoba prawna odpowiedzialna za jednolite zarządzanie systemem przesyłowym lub za centralny zakup i sprzedaż energii elektrycznej, w ramach systemu, w którym została ta osoba ustanowiona.

niestandaryzowany, terminowy kontrakt bezwarunkowy znajdujący się w obrocie na rynku pozagiełdowym, który można traktować jako serię kontraktów forward.

napięcie wyższe od 30 kV i nie wyższe niż 110 kV.

podmiot, który sprzedaje opcje; inaczej podmiot zajmujący krótką pozycję na rynku.

podsektor elektroenergetyki polskiej, obok podsektora przesyłu i dystrybucji, który ukształtował się w wyniku transformacji w roku 1990. Zadaniem podsektora jest produkcja energii elektrycznej. Obecna...

produkcja energii elektrycznej w elektrowniach przyłączonych do sieci dystrybucyjnej. Sytuacja ta ma miejsce w przypadku np. małych elektrowni wodnych, elektrowni wiatrowych czy instalacji do spalania biomasy

przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej.

przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z 19 listopada 1999 r. - Prawo o działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.) wytwarzający lub magazynujący biokomponenty


ŹRÓDŁA

Przy tworzeniu słownika korzystaliśmy z:

  • Słowniczka rynku energii elektrycznej, którego współtwórcą był Pan: Jan Buczkowski - Prezes Giełdy Energii SA
  • Słownika regulacji i regulatora (www.ure.gov.pl)
  • Słownika energetycznego na stronie ZE Gorzów S.A.cire
©2002-2019
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE