ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRESłownik pojęć
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


POJĘCIA POLSKIE
# A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
Traktat Karty Energetycznej
Traktat Karty Energetycznej - podpisany w Lizbonie 17 grudnia 1994 r. jest podsumowaniem dyskusji wokół Europejskiej Karty Energetycznej oraz rozwinięciem jej deklaracji politycznych. Traktat jest pierwszym gospodarczym porozumieniem, którego sygnatariuszami zostały wszystkie kraje byłego Związku Radzieckiego, kraje Europy Środkowo-Wschodniej oraz członkowie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (z wyjątkiem USA, Kanady, Meksyku oraz Nowej Zelandii). Na mocy Traktatu powstał Sekretariat i Konferencja Karty Energetycznej. Konferencja zbiera się zwykle dwa razy do roku dla omówienia i zatwierdze-nia przygotowanych dokumentów. Pomiędzy obradami Konferencji działają Grupy Robocze i Sekretariat. Obecnie funkcjonują trzy stałe Grupy robocze Konferencji: Grupa Robocza ds. traktatu uzupełniającego, Grupa Robocza ds. handlu, Grupa Robocza ds. tranzytu. Traktat Karty Energetycznej ma tę zaletę, że ułatwia osiągnięcie długoterminowej stabili-zacji, która jest szczególnie ważna dla inwestorów. Gwarantuje on bowiem bezpieczeństwo działań i dostaw oraz przykłada szczególną wagę do zagadnień ochrony środowiska. Akt ten jest nie tylko instrumentem prawa międzynarodowego, ale także w związku z podpisaniem go przez kilkadziesiąt państw, politycznym faktem. Jego sygnatariuszami mogą zostać wszystkie kraje, które opowiadają się za otwartym, nie dyskryminującym zagranicznych podmiotów, rynkiem energetycznym. Celem traktatu jest m.in. promowanie nowego modelu długotermi-nowej współpracy w dziedzinie energii, opartej na zasadach gospodarki rynkowej, wzajemnej pomocy, równości szans inwestorów krajowych i zagranicznych, a także rozstrzyganie sporów między stronami Traktatu, bądź też krajami i inwestorami. Strony Traktatu zobowiązały się do podjęcia niezbędnych kroków dla ułatwienia tranzytu materiałów i produktów energetycznych, zgodnie z zasadami wolnego tranzytu i bez różnic z uwagi na ich pochodzenie, przeznaczenie lub prawo własności. Państwa zobowiązały się tak-że do współpracy w zakresie modernizowania środków transportu energii, ich rozwoju i eks-ploatacji w przypadku, gdy obsługuje więcej niż jeden kraj, a także do podejmowania przed-sięwzięć służących łagodzeniu skutków przerw w dostawach materiałów i produktów ener-getycznych. Zgodnie z protokołem dodatkowym, jednym z priorytetów Traktatu Karty Energetycznej jest promowanie efektywności energetycznej jako poważnego źródła oszczędności energii. Taka polityka umożliwia zmniejszenie negatywnych oddziaływań systemów energetycznych na środowisko jak również określa wytyczne do opracowania programów efektywności ener-getycznej, wskazuje obszary współpracy oraz wyznacza ramy dla przygotowania wspólnego i skoordynowanego działania. Polska ratyfikowała Traktat w 2000 r.

ŹRÓDŁA

Przy tworzeniu słownika korzystaliśmy z:

  • Słowniczka rynku energii elektrycznej, którego współtwórcą był Pan: Jan Buczkowski - Prezes Giełdy Energii SA
  • Słownika regulacji i regulatora (www.ure.gov.pl)
  • Słownika energetycznego na stronie ZE Gorzów S.A.cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE