ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRESłownik pojęć
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


POJĘCIA POLSKIE
# A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
Leasing
Leasing - szczególna forma finansowania inwestycji, umożliwiająca inwestorowi dostęp do dóbr inwestycyjnych bez konieczności ich zakupu. Leasing oznacza upoważnienie, udzie-lone podmiotowi gospodarczemu przez właściciela składników majątkowych, do użytkowania tych składników w ustalonym okresie w zamian za uzgodnione płatności. Leasingobiorca, tj. osoba (firma) wynajmująca rzeczowe składniki majątkowe, jest ich użytkownikiem bez przejęcia praw własności, zachowywanych przez leasingodawcę (prawnego właściciela nabywanego lub wytwarzanego majątku). Niekiedy przy operacjach leasingowych występuje dodatkowo partner finansujący działalność leasingodawcy jako pożyczkodawca. Cechy charakterystyczne tej formy finansowania można ująć następująco: - najemca (leasingobiorca) dokonuje wyboru obiektu i dostawcy; - przedmiot leasingu jest nabywany przez leasingodawcę; - podstawą transakcji jest zawarcie umowy leasingu; - leasingodawca jest właścicielem obiektu przez czas trwania umowy leasingu; - ryzyko związane z obiektem i jego wykorzystaniem ponosi w normalnym trybie najemca; - leasingobiorca może zaliczyć raty leasingowe do kosztów uzyskania przychodów i tym samym zmniejszyć podstawę opodatkowania swoich dochodów; - podstawowym świadczeniem leasingobiorcy jest uiszczenie uzgodnionych w umowie opłat za korzystanie z przedmiotu. Z ekonomicznego punktu widzenia leasing jest rodzajem kredytu rzeczowego polegającego na okresowym umożliwieniu korzystania "z dobra gospodarczego" za stosowną opłatą. W praktyce obrotu gospodarczego różnych krajów doszło do wykształcenia się wielu rodzajów leasingu. Zależnie od drogi przedmiotu leasingu pomiędzy producentem a użytkownikiem można wyróżnić dwie formy leasingu: 1) bezpośrednią - leasingodawcą jest sam producent bądź pierwotny, prawny właściciel rzeczy; alternatywna forma kupna wyrobu; 2) pośrednią - w transakcji pomiędzy producentem a użytkownikiem rzeczy uczestniczy wyspecjalizowana firma leasingowa, która finansuje tę transakcję. Ze względu na okres i sposób egzekwowania prawa własności po zakończeniu umowy leasingowej i możliwości jej wypowiedzenia można wyróżnić: 1) leasing finansowy (kapitałowy) polegający na przekazaniu leasingobiorcy prawie wszystkich przypadków ryzyka i korzyści związanych z prawem własności do dzierżawionego obiektu; leasingobiorca korzysta z oddanego mu w leasing przedmiotu przez czas zbliżony do okresu jego gospodarczej używalności; leasing finansowy można podzielić na: - bezpośredni leasing finansowy; - leasing sprzedaży (ang. sale and lease back); - leasing lewarowy (ang. leveraged lease); 2) leasing operacyjny (ang. operating lease), odpowiadający sytuacji, gdy okres amortyzacji przedmiotu leasingu jest na tyle długi, aby było możliwe wydzierżawienie tej rzeczy kolejnym użytkownikom, którzy z założenia nie nabywają praw własności do niego, nawet po zakończeniu okresu leasingu.

ŹRÓDŁA

Przy tworzeniu słownika korzystaliśmy z:

  • Słowniczka rynku energii elektrycznej, którego współtwórcą był Pan: Jan Buczkowski - Prezes Giełdy Energii SA
  • Słownika regulacji i regulatora (www.ure.gov.pl)
  • Słownika energetycznego na stronie ZE Gorzów S.A.cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE