ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRESłownik pojęć
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


POJĘCIA POLSKIE
# A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
Leasing finansowy (kapitałowy)
Leasing finansowy (kapitałowy) - forma finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego polegająca na przekazaniu przez leasingodawcę określonego środka trwałego użytkownikowi-leasingobiorcy na z góry określonych warunkach; zakłada się, iż okres trwania umowy leasingowej powinien odpowiadać okresowi amortyzacji przedmiotu leasingu, jednocześnie zaś leasingobiorca nabywa prawa własności do niego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy (tzw. opcja zakupu). Uwarunkowania leasingu finansowego prowadzą więc do sytuacji, w której leasingobiorca korzysta z oddanego mu w leasing przedmiotu przez czas zbliżony do okresu jego gospodarczej używalności, tj. przez taki czas, w którym według wszelkiego prawdopodobieństwa będzie istniała techniczna i gospodarcza możliwość korzystania z niego, w celu osiągnięcia zysku. Leasing finansowy opiera się na umowie nie podlegającej w zasadzie rozwiązaniu przed upływem czasu, na jaki została zawarta. W okresie trwania tego leasingu jego przedmiot powinien ulec całkowitej amortyzacji, dlatego też umowy są zawierane na okres od 3 do 10 lat, a niekiedy dłużej. W leasingu finansowym nie przewiduje się zazwyczaj żadnych dodatkowych zobowiązań ze strony leasingodawcy. Na leasingobiorcy spoczywa obowiązek właściwej konserwacji, ubezpieczenia, jak również przerzucone zostaje na niego wszelkie ryzyko związane z użytkowaniem przedmiotu leasingu oraz scedowane wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji, umowy ubezpieczenia, rękojmi itp. Płatności leasingowe ustalane są z góry na cały czas trwania leasingu i obejmują: 1) wartość środka trwałego (raty kapitałowe); 2) oprocentowanie udzielonego kredytu, czyli pokrycie kosztów i zysku leasingodawcy. Leasing finansowy można podzielić na: - bezpośredni leasing finansowy; - leasing sprzedaży (ang. open and lease), gdy wydzierżawiający (leasingodawca) jest zarazem handlowcem lub wytwórcą przedmiotu leasingu (środka trwałego); - leasing zwrotny (ang. sale and lease back); - leasing lewarowy (ang. leveraged lease). Przedmiotem umowy leasingu finansowego może być różnego rodzaju wyposażenie, nowe i używane. W przypadku nowo wytworzonych niżej warunków: - w treści umowy powinien znaleźć się zapis o przeniesieniu własności przedmiotu umowy na leasingobiorcę po zakończeniu trwania umowy; - w umowie należy zastrzec prawo leasingobiorcy do zakupu przedmiotu umowy po jej zakończeniu; - okres obowiązywania umowy, który stanowi co najmniej 75% przewidywanego czasu użytkowania wyposażenia; - suma wartości bieżącej i minimalnych opłat leasingowych, które stanowią co najmniej 90% rynkowej wartości przedmiotu umowy.

ŹRÓDŁA

Przy tworzeniu słownika korzystaliśmy z:

  • Słowniczka rynku energii elektrycznej, którego współtwórcą był Pan: Jan Buczkowski - Prezes Giełdy Energii SA
  • Słownika regulacji i regulatora (www.ure.gov.pl)
  • Słownika energetycznego na stronie ZE Gorzów S.A.cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE