ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRESłownik pojęć
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


POJĘCIA POLSKIE
# A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego
Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesyłowym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi. Działania operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego skupiają się na sieci przesyłowej, tzn. sieci najwyższych oraz wysokich napięć (nie niższych niż 110 kV), służącej do przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego jest odpowiedzialny za: 1) zapewnienie długoterminowej zdolności sieci do świadczenia usług przesyłowych energii elektrycznej w obrocie krajowym i transgranicznym, w tym niezbędną rozbudowę sieci i połączeń międzysyste-mowych; 2) prowadzenie ruchu sieciowego w systemie w sposób skoordynowany z innymi połączonymi systemami, efektywny i przejrzysty, nie dyskryminujący żadnych użytkowników sieci, przy zachowaniu wymaganej niezawodności i jakości dostaw energii elektrycznej; 3) dysponowanie mocą jednostek wytwórczych przyłączonych do posiadanej sieci uwzględniając zobowiązania kontraktowe na rynku energii elektrycznej oraz techniczne ograniczenia w systemie oraz wymagania koordynacji systemów połączonych; 4) bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami w systemie w sposób skoordynowany z innymi połączonymi systemami, włączając w to rozliczenia użytkowników sieci wynikające z ich niezbilanso-wania, w celu zapewnienia wymaganego przepisami poziomu niezawodności dostaw i jakości energii elektrycznej; 5) dokonywanie zakupów energii elektrycznej na pokrywanie strat sieciowych w sieci przesyłowej, przestrzegając procedur rynkowych; 6) dostarczanie użytkownikom sieci i operatorom innych systemów, z którymi system jest połączony, bieżących i wyprzedzających informacji o warunkach świadczenia usług przesyłowych, w tym dotyczących realizacji obrotu transgranicznego; 7) ochronę informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych, które naruszałyby tajemnicę handlową użytkowników systemu lub które mogłyby być wykorzystywane w nieuczciwej konkurencji; 8) opracowywanie planów obrony i odbudowy systemu; 9) realizację ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej. Koncesję na pełnienie funkcji OSP wydaje URE.

ŹRÓDŁA

Przy tworzeniu słownika korzystaliśmy z:

  • Słowniczka rynku energii elektrycznej, którego współtwórcą był Pan: Jan Buczkowski - Prezes Giełdy Energii SA
  • Słownika regulacji i regulatora (www.ure.gov.pl)
  • Słownika energetycznego na stronie ZE Gorzów S.A.cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE