ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRESłownik pojęć
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


POJĘCIA POLSKIE
# A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
Przedsięwzięcie termomodernizacyjne
Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zużycia energii w budynkach mieszkalnych i budynkach służących do wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej, zmniejszenie strat energii w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do w/w budynków, wykonanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w celu zmniejszenia kosz- tów zakupu ciepła dostarczanego do budynków oraz całkowita lub częściową zamiana konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne, w tym odnawialne. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne, którego podstawą finansowania jest kredyt, a w wyniku którego następują znaczne ograniczenia strat ciepła (w zależności od rodzaju inwestycji minimum osiąganych oszczędności energii musi przekroczyć poziom od 10 do 25%) może zostać wsparte przez premię termomodernizacyjną, czyli spłatę przez Bank Gospodarstwa Krajowego 25% kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia przez inwestora Na uzyskanie premii termomodernizacyjnej mogą liczyć zarówno inwestorzy indywidualni, jak i instytucjonalni. Jej udzielenie jest jednak warunkowane przedłożeniem audytu energetycznego. Kwota kredytu udzielonego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie może przekraczać 80% jej kosztów, a okres jego spłaty nie może być dłuższy niż 7 lat. Dokładne zasady kredytowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych z możliwością uzyskania premii termo- modernizacyjnej są regulowane przez ustawę z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162, poz. 1121). Oprócz oszczędności energii dodatkowe korzyści wypływające z termomodernizacji to poprawa mikroklimatu i komfortu życia w ogrzewanych pomieszczeniach oraz zmniejszenie ryzyka uszkodzenia struktury budynków, gdyż w następstwie termomodernizacji poprawiają się ich parametry eksploatacyjne. Obniżone zapotrzebowanie na energię przyczynia się automatycznie do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powstających w procesie wytwarzania ciepła (spaliny, pyły, odpady). W związku z tym inwestorzy podejmujący przedsięwzięcia termomodernizacyjne mogą ubiegać się o kredyty preferencyjne i dotacje w instytucjach udzielających pomocy finansowej na cele proekologiczne

ŹRÓDŁA

Przy tworzeniu słownika korzystaliśmy z:

  • Słowniczka rynku energii elektrycznej, którego współtwórcą był Pan: Jan Buczkowski - Prezes Giełdy Energii SA
  • Słownika regulacji i regulatora (www.ure.gov.pl)
  • Słownika energetycznego na stronie ZE Gorzów S.A.cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE