ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRESłownik pojęć
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


POJĘCIA POLSKIE
# A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
Rynek giełdowy
Rynek giełdowy -jedna z form rynku kapitałowego, podlegająca, ze względu na swą charakterystykę, bardzo szczegółowym regulacjom prawnym -w Polsce jest to - Ustawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, do której w przyszłości dołączy ustawa o giełdach towarowych, a także nadzorowi państwa -Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. Przedmiotem obrotu na tym rynku mogą być zarówno papiery wartościowe (akcje, obligacje, instrumenty pochodne), jak i towary (np. ropa naftowa, miedź, pszenica, półtusze wieprzowe, ale także waluty) -stąd podział na giełdy papierów wartościowych oraz giełdy towarowe. Podstawową zasadą działania giełdy jest łączenie złożonych ofert sprzedaży z ofertami zakupu danego instrumentu, przy czym zazwyczaj sprzedawca nie zna nabywcy. Cena jednostkowa w zawartej transakcji nie może być wyższa od ceny zakupu zgłoszonej przez nabywcę i niższa od ceny sprzedaży zgłoszonej przez sprzedawcę. Zgłaszana na giełdę oferta musi zawierać poza określeniem zleceniodawcy przynajmniej trzy informacje: rodzaj oferty (kupno/sprzedaż), liczbę jednostek danego dobra, których dotyczy oferta i propozycję ceny jednostkowej. Aby umożliwić tak uproszczony obrót i jednocześnie dać gwarancje jakości niezbędne jest bardzo szczegółowe wystandaryzowanie przedmiotu obrotu, tzn. precyzyjne opisanie wszystkich parametrów charakterystycznych dla jednostki.- instrumentu podlegającemu obrotowi, np. każda akcja danej spółki podlegająca obrotowi na giełdzie musi mieć taką samą wartość nominalną, dawać jej właścicielowi taki sam udział w zyskach spółki i taką samą liczbę głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, a każda baryłka ropy naftowej zawierać jej taką samą ilość i spełniać wymogi jakościowe. W celu lepszego usprawnienia funkcjonowania giełdy wydziela się zazwyczaj tzw. "parkiety". Warunkiem notowania instrumentu na danym parkiecie jest spełnienie charakterystycznych dla niego kryteriów. Podział ten może zależeć na przykład od: sposobu ustalania ceny -może być on w systemie typu "jednolitego kursu dnia" lub "notowań ciągłych". W przypadku "kursu jednolitego" wszystkie transakcje zgłoszone do określonej godziny w danym dniu odbywają się po jednakowej cenie umożliwiającej zazwyczaj maksymalizację obrotu. Oferty zgłoszone po tej godzinie są notowane następnego dnia pracy giełdy. Natomiast w przypadku "notowań ciągłych" transakcja może być zawarta w dowolnym momencie sesji giełdowej, jeżeli tylko zgłoszona oferta napotka odpowiadającą jej ofertę przeciwstawną, np. oferta sprzedaży -ofertę kupna. rodzaju notowanego instrumentu -na giełdach papierów wartościowych mogą to być parkiety (rynki):akcji, obligacji, akcji NFI, warrantów; a w przypadku giełd towarowych: dolara, funta, albo ropy naftowej, terminu dostawy instrumentu -wyróżnia się tu rynek bieżący (spot) oraz terminowy (futures).

ŹRÓDŁA

Przy tworzeniu słownika korzystaliśmy z:

  • Słowniczka rynku energii elektrycznej, którego współtwórcą był Pan: Jan Buczkowski - Prezes Giełdy Energii SA
  • Słownika regulacji i regulatora (www.ure.gov.pl)
  • Słownika energetycznego na stronie ZE Gorzów S.A.cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE