ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRESłownik pojęć
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


POJĘCIA ANGIELSKIE
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
wartość opałowa

alokacja mocy, zdolności przesyłowej

nagromadzenie się nadmiernej mocy, zdolności przesyłowej

obowiązek posiadania przez sprzedawców energii tzw. asygnat mocowych

opłaty za moc

zwolnienie dostępnej mocy przesyłowej (zdolności przesyłowej)

asygnaty mocowe, sprzedawane przez wytwórców świadczących usługi rezerwy mocy

koszty kapitałowe (odpisy amortyzacyjne plus zwrot na kapitale zainwestowanym)

kapitał wykorzystany

klient nie posiadający realnej alternatywy zmiany dostawcy

dwutlenek węgla

sekwestracja (unieszkodliwianie) dwutlenku węgla

ceny zawyżone (nieuzasadnione)

porozumienie uczestników obowiązkowego poolu o zasadach działania

zrębki

miejsce połączenia gazowego systemu przesyłowego z systemem dystrybucyjnym

rozliczenie transakcji; Nord Pool pełni funkcje rozliczeniowe wobec uczestników giełdy i jest kontrpartnererm każdej transakcji giełdowej. W ten sposób pomaga zredukować ryzyko finansowe tych, którzy...

cena rozliczeniowa

współspalanie tj. proces, w którym w jednej jednostce wytwórczej jest spalana biomasa lub biogaz z innymi paliwami

opalane węglem

opalane koksem

gospodarka nakazowo-rozdzielcza

kodeks handlowy

odpady z działalności gospodarczej

komercjalizacja

opłata towarowa (opłata za wykorzystanie systemu przesyłowego, obliczana od wielkości przepływu gazu w określonym punkcie systemu)

Wspólne zasady

Urzędnik łącznikowy

aparat wykonawczy UE

Monitoring konkurencji i rozdziału działalności

Zrealizowane inwestycje netto

osoba odpowiedzialna za wdrażanie i przestrzeganie stosowania prawodawstwa unijnego

sprężony gaz ziemny

usuwanie ograniczeń systemowych

moc na przyłączu

usługi utrzymujące ciśnienie w sieci

Wskaźnik przeciętnej przerwy w dostawach dla odbiorców końcowych

reakcja konsumentów na zmiany taryf

jednostka grafikowa odbiorcza

zużycie energii przez urządzenia pomocnicze

obudowa bezpieczeństwa

uszkodzenie obudowy bezpieczeństwa w trakcie awarii jądrowej, w wyniku którego radioaktywne produkty rozszczepienia wydostają się na zewnątrz

zdarzenie awaryjne, awaria elementu systemu elektroenergetycznego np. generatora, linii przesyłowej, przekaźnika, wyłącznika, itp.

umowa, zgodnie z którą strony zobowiązują się wzajemnie do zapłacenia różnicy między ceną kontraktową a rynkową

ścieżka kontraktowa przesyłu energii (teoretyczna droga energii elektrycznej od sprzedawcy do nabywcy)

moc zakontraktowana

pozycja kontraktowa

ograniczenie zdolności przesyłowej związane z nadmierną zdolnością przesyłową zakontraktowaną (nie zawsze występuje realnie)

integracja kontraktowa, "uszczelnienie" rynku poprzez zawarte kontrakty długoterminowe

udział w obciążeniu maksymalnym

udział w kosztach sieciowych

podstawowa działalność gospodarcza

odbiorca nie mający możliwości zmian dostawcy

prawdopodobieństwo uszkodzenia (stopienia) rdzenia

awaria jądrowa, w wyniku której doszło do stopienia rdzenia

rumowisko po stopieniu rdzenia

przekształcenie w przedsiębiorstwo

opłacalne środki zwiększenia efektywności energetycznej

opłacalne udoskonalenia, ulepszenia

opłacalny sposób działania

opłacalność

korzyści opłacalne (ekonomicznie)

bilansowanie "neutralne kosztowo"

koszty kapitału, koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo w związku z poniesionymi nakładami inwestycyjnymi, obejmującymi kapitały własne plus kredyty długoterminowe

metoda określania kosztów obsługi określonej grupy klientów

przejęcie (firmy) poza granicami kraju

księgowanie w kosztach bieżących, metoda księgowania eliminująca skutki inflacji poprzez wprowadzenie odpowiedniego współczynnika korygującego, pozwala na określenie rzeczywistego poziomu zyskowności

reakcja odbiorców (reakcja strony popytowej na zmiany warunków działania na rynku)

zmiana sprzedawcy przez odbiorcę


ŹRÓDŁA

Przy tworzeniu słownika korzystaliśmy z:

  • Słowniczka rynku energii elektrycznej, którego współtwórcą był Pan: Jan Buczkowski - Prezes Giełdy Energii SA
  • Słownika regulacji i regulatora (www.ure.gov.pl)
  • Słownika energetycznego na stronie ZE Gorzów S.A.cire
©2002-2019
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE